Iskolánk története

Iskolánk története

Törökkanizsán a középfokú oktatás évszázados hagyománnyal bír. A törökkanizsai középiskolai oktatási felügyelet 1876 óta létezik. Az inas- és iparosiskoláról először 1903/1904-ben tesznek említést annak kapcsán, hogy a futballklub 1910-ben az iskola helyiségeit használja. 1912-ben inasiskolaként működik, majd az 1923/24-es tanévben oktatási területe kibővül a kereskedelemmel ( az első osztályban szabókat, asztalosokat, papucskészítőket, borbélyokat, kovácsokat, pékeket és kereskedőket, második osztályban kereskedőket, lakatosokat, szabókat és kovácsokat, harmadik osztályban pedig kereskedőket, cipészeket, papucsosokat, fodrászokat és kovácsokat tanítanak ki). A Gimnázium mai tornaterme 1935-ben épül önzetlen támogatók jóvoltából a helyi solymászegyesület számára ( az egyesület 1929-től 1937-ig működött).
Az iskola az évek folyamán többször cserélt elnevezést, híven tükrözve ezáltal az oktatás területén végbemenő változásokat és átalakulásokat. 1954-től ipari munkások iskolája, 1957-ben pedig már szakmunkásképző. A Közgazdasági Szakközépiskola 1961-től működik a mai kommunális vállalat épületében.
A Gimnáziumot 1962-ben alapították, szerb és magyar nyelvű tagozatokkal természettudományi-matematikai és általános szakirányokon. A jelenlegi iskolaépület is ebben az évben készül el, a Közgazdasági Középiskola és a Gimnázium kap helyet benne. Az új iskola Braća Ribar Gimnázium néven működik, és a rákövetkező évben a közgazdasági szakot teljesen meg is szüntetik. Az 1975-ben bevezetett központi irányított oktatás követelményeinek eleget téve a Gimnázium 1977. április 1-től Május 25. néven középfokú oktatási intézményként látja el oktatási és nevelési feladatait. 1978-ban megszüntetik a Gimnáziumot, a rákövetkező két tanévben (1978/79 és 1979/80) a tanulók kulturológiai, jogi és fordítói szakokra iratkozhattak. Ezzel egyidőben az iskolaépületben működött az adai Petar Drapšin középfokú egységes és irányított oktatással és neveléssel foglalkozó központ kihelyezett fémesztergályos tagozata.
A közgazdasági középiskola 1979-ben újraindul, a kikindai iskola kihelyezett tagozataként, valamint vegyésztechnológusi szak is indul a Sremska Mitrovica-i iskola kihelyezett tagozataként. 1983. június 30-án a törökkanizsi iskola egyesül a magyarkanizsaival, az új intézmény neve Testvériség-Egység Kanizsa – Törökkanizsa Községközi Irányított Középfokú Oktatási és Nevelési Központ. Ebben az épületben a gépész és a vegyészeti szakirány kapott helyet. Az 1988/89-es tanévben megnyílik a szabadkai közlekedési szakközépiskola kihelyezett tagozata is. A törökkanizsai és a kanizsai iskolarész 1989.07.01-én válik szét. A törökkanizsai egység a Május 25. Középfokú Oktatási és Nevelési Intézmény nevet veszi fel. 1992-ben a vegyészeti szakot bezárják, az iskola pedig új nevet kap: Dositej Obradović Szakközépiskola. Ennek keretein belül 1994-ben megnyílik a kikindai Dušan Vasiljev Gimnázium kihelyezett tagozata. Ilyen formában működik az iskola 2001-ig. 2001-től napjainkig a Gimnázium önálló intézmény.
Ma a Gimnáziumban szerb nyelven általános irányzaton, magyar nyelven pedig informatikai szakirányon tanulnak a diákok. Az iskolának 10 tanterme, 3 szaktanterme, könyvtára, teljesen felújított tornaterme, illetve sportpályái vannak. A szabadtéri kosárlabda-, futball-, röplabda- és kézilabdapályákhoz lelátó és reflektorok tartoznak.
A Gimnázium a helyi önkormányzattal együttműködve gondoskodik a gyermekek biztonságáról az iskolában.
A Gimnáziumban idén általános szakirányon egy szerb és egy magyar tannyelvű tagozat nyílik. Megfelelő szakképesítéssel rendelkező tanári kar gondoskodik arról, hogy a tanulók színvonalas oktatásban részesüljenek. Tény, hogy a gimnázium az az oktatási intézmény, amely a legjobb alapot nyújtja a továbbtanuláshoz. Gimnáziumunk tanulói sikeresen felvételiznek az általuk kiválasztott szakokra. Iskolánk nem nagy, mindössze 80 tanulóval, de ez lehetőséget nyújt arra, hogy minden diák megkapja a kellő figyelmet. Tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző szakterületek versenyein és szemléin. Ez a legjobb bizonyíték rá, hogy színvonalas oktatásban részesülnek

Sok sikert kíván Nektek a záróvizsgához és az iskolaválasztáshoz a törökkanizsai Gimnázium csapata!