Школски документи

Школски документи

1. Извештај о остварености годишњег плана рада Гимназије за школску 2015/2016. годину: опширније
2. Годишњи план рада за школску 2016/2017. годину: опширније
3. Распоред контролних и писмених задатака- прво полугодиште: опширније
4. Распоред осталих облика образовно- васпитног рада – преподневна смена: опширније
5. Распоред осталих облика образовно- васпитног рада – новембар: опширније
6. Распоред контролних и писмених задатака: jaнуар-март опширније
7. Општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања

8. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТВА – ДИПЛОМЕ опширније, ЗАХТЕВ за издавање дупликата сведочанства – дипломе опширније
9. Списак професора са лиценцом
10. Извештај о остварености годишњег плана рада Гимназије у Новом Кнежевцу за школску 2016/2017 годину
11. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ
12. РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – прво полугодиште 2017/2018 године
13. Други циклус плана интегритета 2016 – 2019
14. Захтеви при изради матурског рада
15.Термини пријема родитеља – преподневна смена
16. РАСПОРЕД ЧАСОВА: преподневна смена, поподневна смена
17. ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за упис у I разред на смеру за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
18. СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2018/2019. годину
19. РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – септембар, октобар и новембар
20. Биланс прихода и расхода 2017. , Биланс стања 2017., Извештај о узвршењу буџета 2017., Капитални издаци и примања 2017., Извештај о новчаним токовима 2017.
21. РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – МАРТ
22. РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – АПРИЛ, МАЈ