Распоред: IV-1

Распоред: IV-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика Информатика  Филозофија  Физика  Српски
2 Хемија Информатика  Енглески  Историја  Биологија
3 Српски Веронаука
Грађанско
 Енглески  Српски  Физика
4 Шпански
Руски/Немачки
Енглески  Социологија  Филозофија  Историја
5 Шпански
Руски/Немачки
Математика  Физичко  Математика  Филозофија
6 Физичко Математика  Хемија  Устав  Социологија
7 Биологија  ЧОС