Распоред: II-1

Распоред: II-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1  Хемија  Ликовно  Српски  Енглески  Психологија
2  Биологија  Музичко  Биологија  Енглески  Математика
3  Математика  Математика  Физичко  Физика  Психологија
4  Латински  Математика  Географија  Историја  Физика
5  Физичко  Руски Шпански
Немачки
 Хемија  Српски  Историја
6  Српски  Географија  Информатика  Српски  Руски Шпански
Немачки
7  Латински  Грађанско Веронаука  Информатика  ЧОС