Предмети

Предмети

СПИСАК ПРЕДМЕТА ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ ТИПА
Бр. Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик и књижевност
2. Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик
3. Немачки језик Немачки језик Немачки језик Немачки језик
4. Руски језик Шпански језик Руски језик Руски језик
5. Латински језик Руски језик Шпански језик Шпански језик
6. Историја Латински језик Историја Устав и права грађана
7. Географија Психологија Филозофија Социологија
8. Биологија Историја Географија Филозофија
9. Математика Географија Биологија Историја
10. Физика Биологија Математика Биологија
11. Хемија Математика Физика Математика
12. Рачунарство и информатика Физика Хемија Физика
13. Музичка култура Хемија Рачунарство и информатика Хемија
14. Ликовна култура Рачунарство и информатика Физичко васпитање Рачунарство и информатика
15. Физичко васпитање Музичка култура Физичко васпитање
16. Ликовна култура
17. Физичко васпитање