Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка-Санација сутерена школе (18.6.2019.)
Позив за санацију сутерена школе, Конкурсна документација- санација сутерена школе, Oдлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору- санација сутерена школе
Јавна набавка-Санација сутерена школе
Позив за санацију сутерена школе, Конкурсна документација- санација сутерена школе, Одлука о обустави поступка- санација сутерена школе и Обавештење о обустави поступка- санација сутерена школе
Санација кровне конструкције
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.1/2017
Конкурсна документација-Санација кровне конструкције
Oдговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора- санација кровне конструкције
ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору

Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ , Oдлука о обустави поступка
Набавка рачунарске опреме
Одлука о додели уговора:

Крајњи рок за достављање понуда (нови): 03.03.2016

Нови документи:


Конкурсна документација и позив за подносење понуда