Предавање и анкета о насиљу

Предавање и анкета о насиљу

0 4269

У оквиру рада  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА у току децембра ове године су одржана предавања у свим разредима Гимназије на тему „Врсте и нивои насиља, како реаговати и коме се обратити када смо изложени насиљу“.

Школски психолог Силвија Буза Барбатов је у сарадњи са одељенским старешинама објаснила ђацима све о врстама насиља, нивоима и како реаговати у кризним ситуацијама.

На часовима одељенских старешина ученици су имали прилике да погледају два филма о утицају емотивног и дигиталног насиља.

На крају ове две етапе ученици су попуњавали анонимну анкету о присутности насиља у нашој школи. Извршена је анкета у свим одељењима гимназије. Резултати анкете:

  • 68 % ученика није било изложено насиљу последњих годину дана, 20 % је било изложено више пута;
  • 41 % ученика је изјавило да су их исмевали и вређали;
  • 66 % ученика сматра да се насилне ситуације дешавају у учионици, 28 % у школском дворишту;
  • 49 % ученика би се обратило разредном старешини када би били изложени насиљу, 34 % другу или другарици и 17 % психологу;
  • 73 % ученика никада није било насилно у школи, 27 % јесте;
  • 94 % ученика је изјавило да се осећа безбедно у нашој школи, 6 % да нису безбедни.

Ученици сматрају да треба организовати више предавања на ову тему, вршњачких едукација, развити заједништво и јединство међу ђацима, разговарати више са психологом, применити строжије казне према починиоцима насиља, појачати дежурство професора, организовати што више спортских активности, дружења.

НЕМА КОМЕНТАРА

Пошаљите коментар